Aug16

Solo at the Lakehouse

The Lakehouse, Sylvan Beach, NY